Khởi động mềm Siemens

Khởi động mềm 3RW30 cho các ứng dụng tiêu chuẩn

 

Kích cở size: S00/ S0/ S2/ S3
Dòng định mức tại 40 oC: 3… 106A
Điện áp định mức 200…480V
Công suất motor tại 400V (mạch inline): 1.5… 55kW
Điện áp điều khiển Us: 24V AC/DC; 100…230V AC/DC
Khởi động/ dừng mềm; Điện áp hàm dốc
Điện áp khởi động/ dừng: 40%…100%; Thời gian khởi động và dừng: 0… 20s
Tích hợp contact bypass bên trong; Bán dẫn công suất điều khiển 2 pha
Nhiệt độ môi trường: -25…60oC
Tiêu chuẩn: IEC 60947-4-2; UL/CSA
Ứng dụng: Bơm , bơm nhiệt, có thể sử dụng cho bơm thủy lực, máy ép, băng tải, băng cuốn Vis tải

Khời động mềm 3RW40 cho các ứng dụng tiêu chuẩn

SIRIUS SOFT STARTER

Khởi động mềm 3RW4056-6BB45

Kích cở size: S0/ S2/ S3/ S6/ S12
Dòng định mức tại 40 oC: 12.5… 432A
Điện áp định mức 200…480V; 400…600V
Công suất motor tại 400V (mạch inline): 5.5… 250kW
Điện áp điều khiển Us: 24V AC/DC; 100…230V AC/DC
Khởi động/ dừng mềm; Điện áp hàm dốc
Điện áp khởi động/ dừng: 40%…100%; Thời gian khởi động và dừng: 0… 20s
Tích hợp contact bypass bên trong; Bán dẫn công suất điều khiển 2 pha; Bảo vệ bên trong thiết bị; Bảo vệ quá tải motor; Bảo vệ nhiệt cho motor; Remote RESET; Giới hạn dòng điều chỉnh được.
Cấp bảo vệ có thể điều chỉnh được: Class 10/ 15/ 20 và OFF
Bảo vệ chống nổ theo ATEX Directive 94/9/EC
Nhiệt độ môi trường: -25…60oC
Tiêu chuẩn: IEC 60947-4-2; UL/CSA
Ứng dụng: Bơm , bơm nhiệt, bơm thủy lực, máy ép, băng tải, băng cuốn Vis tải, thang cuốn máy nén Piston , máy nén trục Vis,
quạt nhỏ, máy thổi ly tâm, có thể dùng cho máy khuấy, máy ép đùn, máy tiện, máy cán.

Khời động mềm 3RW44 , cho các ứng dụng đặc biệt

SIRIUS SOFT STARTER

Khởi động mềm 3RW4427-1BC44

Kích cở size: S0/ S2/ S3/ S6/ S12
Dòng định mức tại 40 oC: 29… 1214A
Điện áp định mức 200…480V; 400…690V
Công suất motor tại 400V: 15… 710kW (mạch inline); 22…1200kW (inside delta)
Điện áp điều khiển Us: 115V AC; 230V AC
Chỉ thị LCD
Khởi động/ dừng mềm; Điện áp hàm dốc
Điện áp khởi động/ dừng: 20%…100%; Thời gian khởi động và dừng: 1… 360s
Điều khiển moment; Moment khởi động/dừng: 20…100%
Giới hạn moment : 20…200%; Thời gian hàm dốc: 1…360s
Tích hợp contact bypass bên trong; Bán dẫn công suất điều khiển 3 pha; Bảo vệ bên trong thiết bị; Bảo vệ quá tải motor; Bảo vệ nhiệt cho motor; Remote RESET; Giới hạn dòng điều chỉnh được; Đấu nối được inside delta; Tốc độ bò cho cả hai chiều quay; Thắng DC; Thắng kết hợp; Truyền thông PROFIBUS (option); Ngõ vào/ra lập trình được; 3 bộ thông số cài đặt; khởi động mềm dưới điều kiện khởi động nặng
Cấp bảo vệ có thể điều chỉnh được: Class 10/ 15/ 20/ 30 và OFF
Nhiệt độ môi trường: -25…60oC
Tiêu chuẩn: IEC 60947-4-2; UL/CSA
Ứng dụng: Bơm , bơm nhiệt, bơm thủy lực, máy ép, băng tải, băng cuốn Vis tải, thang cuốn máy nén Piston , máy nén trục Vis,
quạt nhỏ, máy thổi ly tâm, máy khuấy, máy ép đùn, máy tiện, máy cán, quạt lớn, cưa đĩa/ lá, máy ly tâm, máy cán, máy cắt.

mã hàng và thông số kỹ thuật khởi động mềm kèm theo giá đã xóa và update sau, Về giá rẻ tốt nhất vui lòng liên hệ dientudong.com

Khởi động mềm 3RW3013-1BB04 SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S00,
3.6A, 1.5KW/400V, 40 DEGREES,
200-480V AC, 24V AC/DC, SCREW TERMINALS

Khởi động mềm 3RW3014-1BB14 SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S00,
6.5A, 3KW/400V, 40 DEGREES,
200-480V AC, 110-230V AC/DC, SCREW TERMINALS

Khởi động mềm 3RW3016-1BB14 SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S00,
9A, 4KW/400V, 40 DEGREES,
200-480V AC, 110-230V AC/DC, SCREW TERMINALS

Khởi động mềm 3RW3017-1BB14 SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S00,
12.5A, 5.5KW/400V, 40 DEGREES,
200-480V AC, 110-230V AC/DC, SCREW TERMINALS

SIRIUS SOFT STARTER

Khởi động mềm 3RW4075-6BB44

Khởi động mềm 3RW3018-1BB04 SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S00,
17.6A, 7.5KW/400V, 40 DEGREES,
200-480V AC, 24V AC/DC, SCREW TERMINALS

Khởi động mềm 3RW3018-1BB14 SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S00,
17.6A, 7.5KW/400V, 40 DEGREES,
200-480V AC, 110-230V AC/DC, SCREW TERMINALS

Khởi động mềm 3RW3026-1BB04 SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S0,
25A, 11KW/400V, 40 DEGREES,
200-480V AC, 24V AC/DC, SCREW TERMINALS

Khởi động mềm 3RW3026-1BB14 SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S0,
25A, 11KW/400V, 40 DEGREES,
200-480V AC, 110-230V AC/DC, SCREW TERMINALS

Khởi động mềm 3RW3027-1BB04 SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S0,
32A, 15KW/400V, 40 DEGREES,
200-480V AC, 24V AC/DC, SCREW TERMINALS

Khởi động mềm 3RW3027-1BB14 SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S0,
32A, 15KW/400V, 40 DEGREES,
200-480V AC, 110-230V AC/DC, SCREW TERMINALS

Khởi động mềm 3RW3028-1BB04 SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S0,
38A, 18.5KW/400V, 40 DEGREES,
200-480V AC, 24V AC/DC, SCREW TERMINALS

SIRIUS SOFT STARTER

Khởi động mềm 3RW3013-1BB04

Khởi động mềm 3RW3028-1BB14 SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S0,
38A, 18.5KW/400V, 40 DEGREES,
200-480V AC, 110-230V AC/DC, SCREW TERMINALS

Khởi động mềm 3RW3036-1BB14 SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S2,
45A, 22KW/400V, 40 DEGREES,
200-480V AC, 110-230V AC/DC, SCREW TERMINALS

Khởi động mềm 3RW3037-1BB14 SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S2,
63A, 30KW/400V, 40 DEGREES,
200-480V AC, 110-230V AC/DC, SCREW TERMINALS

Khởi động mềm 3RW3038-1BB14 SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S2,
72A, 37KW/400V, 40 DEGREES,
200-480V AC, 110-230V AC/DC, SCREW TERMINALS

Khởi động mềm 3RW3046-1BB14 SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S3,
80A, 45KW/400V, 40 DEGREES,
200-480V AC, 110-230V AC/DC, SCREW TERMINALS

Khởi động mềm 3RW3047-1BB04 SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S3,
106A, 55KW/400V, 40 DEGREES,
200-480V AC, 24V AC/DC, SCREW TERMINALS

Khởi động mềm 3RW3047-1BB14 SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S3,
106A, 55KW/400V, 40 DEGREES,
200-480V AC, 110-230V AC/DC, SCREW TERMINALS

Khởi động mềm 3RW4024-1BB04 SIRIUS SOFT STARTER, S0,
12.5A, 5.5KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 24V, SCREW TERMINALS

Khởi động mềm 3RW4024-1BB14 SIRIUS SOFT STARTER, S0,
12.5A, 5.5KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW TERMINALS

Khởi động mềm 3RW4026-1BB04 SIRIUS SOFT STARTER, S0,
25A, 11KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 24V, SCREW TERMINALS

Khởi động mềm 3RW4026-1BB14 SIRIUS SOFT STARTER, S0,
25A, 11KW/400V, 40 DEGR.,
AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW TERMINALS

Khởi động mềm 3RW4027-1BB04 SIRIUS SOFT STARTER, S0,
32A, 15KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 24V, SCREW TERMINALS

Khởi động mềm 3RW4027-1BB14 SIRIUS SOFT STARTER, S0,
32A, 15KW/400V, 40 DEGR.,
AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW TERMINALS

Khởi động mềm 3RW4028-1BB04 SIRIUS SOFT STARTER, S0,
38A, 18.5KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 24V, SCREW TERMINALS

Khởi động mềm 3RW4028-1BB14 SIRIUS SOFT STARTER, S0,
38A, 18.5KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW TERMINALS

Khởi động mềm 3RW4036-1BB04 SIRIUS SOFT STARTER, S2,
45A, 22KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 24V, SCREW TERMINALS

Khởi động mềm 3RW4036-1BB14 SIRIUS SOFT STARTER, S2,
45A, 22KW/400V, 40 DEGR.,
AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW TERMINALS

Khởi động mềm 3RW4037-1BB04 SIRIUS SOFT STARTER, S2,
63A, 30KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 24V, SCREW TERMINALS

Khởi động mềm 3RW4037-1BB14 SIRIUS SOFT STARTER, S2,
63A, 30KW/400V, 40 DEGR.,
AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW TERMINALS

Khởi động mềm 3RW4038-1BB04 SIRIUS SOFT STARTER, S2,
72A, 37KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 24V, SCREW TERMINALS

Khởi động mềm 3RW4038-1BB14 SIRIUS SOFT STARTER, S2,
72A, 37KW/400V, 40 DEGR.,
AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW TERMINALS

Khởi động mềm 3RW4046-1BB14 SIRIUS SOFT STARTER, S3,
80A, 45KW/400V, 40 DEGR.,
AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW TERMINALS

Khởi động mềm 3RW4047-1BB14 SIRIUS SOFT STARTER, S3,
106A, 55KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW TERMINALS

Khởi động mềm 3RW4047-1BB15 SIRIUS SOFT STARTER, S3,
106A, 75KW/500V, 40 DEGR., AC 400-600V, AC/DC 110-230V, SCREW TERMINALS

Khởi động mềm 3RW4055-6BB34 SIRIUS SOFT STARTER, S6,
117 A, 75 HP/460 V, 50 DEG.,
200-460 V AC, 115 V AC, SCREW TERMINALS

Khởi động mềm 3RW4055-6BB44 SIRIUS SOFT STARTER, S6,
134 A, 75 KW/400 V, 40 DEG.,
200-460 V AC, 230 V AC, SCREW TERMINALS

Khởi động mềm 3RW4056-6BB44 SIRIUS SOFT STARTER, S6,
162 A, 90 KW/400 V, 40 DEG.,
200-460 V AC, 230 V AC, SCREW TERMINALS

Khởi động mềm 3RW4056-6BB45 SIRIUS SOFT STARTER, S6,
162 A, 110 KW/500 V, 40 DEG.,
400-600 V AC, 230 V AC, SCREW TERMINALS

Khởi động mềm 3RW4073-6BB34 SIRIUS SOFT STARTER, S12,
205 A, 150 HP/460 V, 50 DEG.,
200-460 V AC, 115 V AC, SCREW TERMINALS

Khởi động mềm 3RW4073-6BB44 SIRIUS SOFT STARTER, S12,
230 A, 132 KW/400 V, 40 DEG.,
200-460 V AC, 230 V AC, SCREW TERMINALS

Khởi động mềm 3RW4074-6BB44 SIRIUS SOFT STARTER, S12,
280 A, 160 KW/400 V, 40 DEG.,
200-460 V AC, 230 V AC, SCREW TERMINALS

Khởi động mềm 3RW4075-6BB44 SIRIUS SOFT STARTER, S12,
356 A, 200 KW/400 V, 40 DEG.,
200-460 V AC, 230 V AC, SCREW TERMINALS

Khởi động mềm 3RW4076-6BB44 SIRIUS SOFT STARTER, S12,
432 A, 250 KW/400 V, 40 DEG.,
200-460 V AC, 230 V AC, SCREW TERMINALS

SIRIUS SOFT STARTER

Khởi động mềm 3RW4422-1BC44

Khởi động mềm 3RW4422-1BC44 SIRIUS SOFT STARTER,
VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 29A, 15KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3:
50A, 22KW,

Khởi động mềm 3RW4423-1BC44 SIRIUS SOFT STARTER,
VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 36A, 18,5KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3:
62A, 30KW,

Khởi động mềm 3RW4424-1BC44 SIRIUS SOFT STARTER,
VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 47A, 22KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3:
81A, 45KW,

Khởi động mềm 3RW4427-1BC44 SIRIUS SOFT STARTER,
VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 93A, 45KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3:
161A, 90KW,

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỰ ĐỘNG

Địa chỉ: 43 Tân Trụ, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Điện thoại: 0938919771088-6789-888 – 0938870872